Režisérka Ladislava Košíková odhaluje ztvárnění Sváru duše s tělem

„Pojďme se přiblížit Bohu skrze tento svět baroka!", to jsou slova Ladislavy Košíkové, režisérky oratoria Rappresentatione di Anima, et di corpo.  V krátkém zamyšlení odkrývá přibližnou podobu původního ztvárnění a odhaluje svou představu o ztvárnění letošním.

Režisérka Ladislava Košíková odhaluje ztvárnění Sváru duše s tělem

Režisérka Ladislava Košíková odhaluje ztvárnění Sváru duše s tělem

Zamyšlení nad chystaným představením Rappresentatione di Anima, et di corpo

Dialog mezi duší a tělem, povídání o odchodu duše z těla, o posmrtných mukách hříšníků, lyrické nářky duše k tělu v hodině smrti, vyprávění o zápase dobra a zla, o duši nebožtíka a o božím soudu nad duší byly častým námětem středověké literatury a středověkého dramatu.  Dílo raného baroka Emilia Cavalieriho Rappresentazione di anima et di corpo tematicky navazuje na tato středověká mysteria.

„Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že už proto nepatříte sami sobě? Byli jste vykoupeni za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem….(Pavel z Tarsu, Kor.)

Pro duchovní obsah díla jsme představení umístili do kostela Sv. Archanděla Michaela. Právě katolický kostel byl v období baroka místem, kde se širokým vrstvám umožnila účast na umění výtvarném, hudebním a v neposlední řadě i divadelním. A byli to právě Jezuité a jejich velkolepé náboženské slavnosti, průvody a divadelní představení, kde dramaticky vykládali biblické příběhy, symboliku obrazů a soch, čímž působili na emoce a vedli lid k příkladné zbožnosti. Okouzlení prostřednictvím alegorických obrazů, uchvacující hudba, nádhera kostýmů, zástupy andělů hledící k Božímu trůnu – pestrá vzrušující podívaná! – Theatrum sacrum. A všude nad tím rezonovalo věčné „memento mori“ jako základní sentence baroka. ( Člověk se celý život připravuje na smrt a má žít tak, aby jeho duše byla připravena odejít se ctí…)

A právě bývalý jezuitský kostel nám umožňuje na chvíli vejít do „barokní zbožnosti“ a připomenout si tuto krásnou éru katolické církve. Povedeme dialog mezi duší a tělem, dialog stále živý a aktuální, stejně tak dnes jako před půl stoletím. Vždyť, aniž si to uvědomujeme, stále se zmítáme v pochybnostech, odoláváme nástrahám poživačnosti, lenosti, rozmařilosti či rozkoše, řešíme otázky čím dál více konzumního světa…Snažíme se přijímat rady svého rozumu, ale stále se dopouštíme stejných chyb.

Společně s dirigentem Romanem Válkem a jeho Czech Ensemble Baroque a scénografem Tomášem Hanzlíkem chceme na chvíli vejít do doby baroka, podívat se na ni očima dnešního člověka, avšak neubrat jí nic z její životní filozofie. Splynout s hudbou a slovy Cavalieriho oratoria a zamyslet se nad smyslem našeho života, abychom i my dnes došli k vytouženému cíli (ráji) na jeho konci.

…že Čas utíká jak mrknutím oka

A s opravdovou Radou dozvěděli byste se,

Že ta trocha světla života v jediném okamžiku zajde,

Že Tělo se svými smysly nabádá každou chvíli Duši k lásce nečisté

Že j nám září nad hlavou

Že peklo nás pálí pod nohama

Že Svět, když třeští, nás klame a život, když nám lichotí, nás zabíjí,

Že věčné a slavné koruny získáme až v nebi...

 

Ladislava Košíková

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket