G. P. Telemann

Den posledního soudu – derniéra

derniéra

První scénické provedení vrcholného díla G. P. Telemanna. Členité dílo jak hudebně, tak dějově. Unikátní projekt stagiony Hudebního festivalu Znojmo.

25. 7. 2021
20:00
formální
kostel sv. Michala, Znojmo
Vinařství Piálek & Jäger, Vinné sklepy Lechovice

Popis akce

Toto Telemannovo duchovní oratorium vzniklo v roce 1762 na text filosofa, teologa a básníka Christiana Wilhelma Alerse, jenž byl mj. Telemannovým žákem. Námětem jsou události Posledního soudu, jak zřetelně konstatuje samotný název díla: Den Soudu, Soudný den (Der Tag des Gerichts). Ve skladbě, vytvořené na německý text a spadající tak do okruhu luteránské duchovní hudby, jsou patrny ohlasy římského oratoria, jehož základy připravoval již Emilio de’ Cavalieri v Představení o Duši a Těle (Rappresentatione di Anima, et di Corpo, 1600). Základem jsou teologické disputace, jež zcela jasně směřují k triumfální obhajobě Posledního soudu jako nedílné součásti křesťanského pojetí světa. Většinu aktérů tvoří alegorické postavy, mezi nimiž převažují postavy kladné: Náboženství (Die Religion), Víra (Der Glaube), Pobožnost (Die Andacht) nebo blažené duše (Seliger). Jejich abstraktnost je umocněna též hudebně, neboť některé z těchto postav jsou zastoupeny dvěma i třemi různými hlasovými rejstříky. Proti nim stojí Bezbožnost (Der Unglaube) a Posměch (Der Spötter), jejichž negativní stanoviska jsou postupně zpochybňována a nakonec jasně vyvrácena. Podobně jsou proti sobě postaveny na jedné straně sbory věřících (Chor der Gläubigen), andělů (Engel), vyvolených (Auserwählten), blažených (Seligen) a nebešťanů (Himmlischen), které jednoznačně triumfují nad sborem Neřestí (Chor der Laster). Do disputace vstupuje také Rozum (Die Vernuft), který vnáší hledisko racionální, tedy filosofické. To souzní nejen s autorem libreta, ale i samotným skladatelem, absolventem lipské university.

Vedle těchto alegorických postav jsou nepřehlédnutelné postavy biblické, Archanděl, Jan Evangelista a zejména Ježíš jako ústřední postava Posledního soudu i hudební kompozice.

K oněm teologickým disputacím je ovšem nutno doplnit, že hudební projevy jednotlivých postav jsou značně emocionální. Takže nikoliv střízlivá racionální diskuse, nýbrž typická barokní afektovanost, která přesvědčuje především hlubokým vášnivým prožitkem.

Oratorium je rozděleno do čtyř částí, označených jako rozjímání (Betrachtung).

Markéta Böhmová – soprán
Romana Kružíková – soprán
Pavla Radostová – soprán
Lucie Karafiátová Netušilová – alt
Matěj Benda – kontratenor
Jaroslav Březina – tenor
Jakub Kubín – tenor
Tadeáš Hoza – bas
Jiří Miroslav Procházka – bas
Czech Ensemble Baroque

Účinkující

Markéta
Böhmová

Markéta Böhmová

narodila se v Brně do hudební rodiny, začínala ve sboru Kantiléna
Účinkovala v mnoha představeních Národního divadla Brno jako členka dětského sboru nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Jiří
Miroslav
Procházka

Jiří Miroslav Procházka

brněnský basbarytonista a pravidelný účinkující Hudebního festivalu Znojmo
Ztvárnil tu například roli Citheróna v Rameauově Platée (2014), roli Masetta v Mozartově Donu Giovannim (2016) či roli Tempa v Cavalieriho Sváru duše s tělem (2018).

Jakub
Kubín

Jakub Kubín

je zpěvák z Hradce Králové
Již v dětství se vzhlédl v hudbě a to převážně ve zpěvu, kromě něj se také aktivně věnuje aranžmá skladeb a skládání své vlastní muziky.

Roman
Válek

Roman Válek

úspěšný český dirigent, který se specializuje na velké vokálně-instrumentální tituly
Je zakladatelem a šéfdirigentem souboru Czech Ensemble Baroque, festivalových oper Hudebního festivalu Znojmo a Třebíčského operního festivalu.

Czech
Ensemble
Baroque

Czech Ensemble Baroque

stará hudba pro nový věk...
Ansámbl zabývající se stylovou interpretací děl starších slohových období v autentické interpretaci na dobové nástroje založil dirigent Roman Válek roku 1998.

Tereza
Válková

Tereza Válková

je sólová zpěvačka, dynamická klavíristka a mimo dalších sbormistryně souboru Czech Ensemble Baroque
Vystudovala hru na klavír na konzervatoři v Brně, pokračovala ve studiu sólového zpěvu, studiu sbormistrovství i gregoriánského chorálu.

Lucie
Netušilová
Karafiátová

Lucie Netušilová Karafiátová

altistku sboru Czech Ensemble Baroque
Téměř šestnáct let zpívala v Kantiléně, dětském a mládežnickém sboru při Filharmonii Brno, kde získala velmi cenné zkušenosti v oblasti profesionální hudby.

Informace o vstupenkách

vstupenky@hudbaznojmo.cz
Tel.: +420 774 443 238

Slevy

Na všechny koncerty platí sleva 10 % na Senior pas, kartu ISIC a pro členy Freeport Fashion Outlet VIP clubu a 50 % pro držitele průkazu ZTP/P. Slevy se nevztahují na gastronomické akce.