nádvoří Louckého kláštera, Znojmo

Cimbál, víno, katastrofy