PROJEKT: Obnova Louckého kláštera

V rámci probíhajícího Hudebního festivalu Znojmo budou mít nejen jeho návštěvníci jedinečnou možnost prohlédnout si prostory staré školy Louckého kláštera, kterou bude město díky přeshraničnímu projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví opravovat. Prohlídky s průvodcem se uskuteční v sobotu i v neděli.

PROJEKT: Obnova Louckého kláštera

PROJEKT: Obnova Louckého kláštera

V rámci probíhajícího Hudebního festivalu Znojmo budou mít nejen jeho návštěvníci jedinečnou možnost prohlédnout si prostory staré školy Louckého kláštera, kterou bude město díky přeshraničnímu projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví opravovat. Prohlídky s průvodcem se uskuteční v sobotu i v neděli.

Zájemce o prohlídku provede architekt Vratislav Zíka, který je do projektu Centra obnovy společného kulturního dědictví zapojen. V objektu staré školy bude k dispozici vždy dvě hodiny před začátkem víkendových koncertů v Louce, tj. v sobotu od 19:00 do 21:00 (právě ve 21:00 startuje koncert Pavla Šporcla v jízdárně), v neděli od 9:00 do 11:00 (od 11:00 následuje Tour de varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava v Louce).

„Návštěvníky seznámím nejen s naším přeshraničním projektem, ale také stručně s historií Louckého kláštera. V místnostech staré školy pak budou moci díky vystavených vizualizacím srovnat aktuální stav se stavem po rekonstrukci,“ říká Vratislav Zíka.

S rekonstrukcí chce město začít na podzim. Podobnou akci, avšak ve větším měřítku, tedy představení projektu a rekonstrukci budovy staré školy, plánuje město na druhou polovinu září.

„Tuto víkendovou akci jsme uspořádali zejména z toho důvodu, že Hudební festival Znojmo je strategickým partnerem našeho projektu, a tak jsme využili příležitosti, kdy se v Louce něco děje,“ dodává starosta Znojma Jan Grois.

INFO O PROJEKTU

Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví, který společně s městem Znojmem podávalo město Retz, Společně o.p.s. a Donauuniversität Krems – Universität für Weiterbildung, schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika letos v květnu. Projekt s celkovým rozpočtem 2,7 milionů EUR má za cíl vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Dojde také k rekonstrukci budovy staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě a k opravě sýpky v Retzu.

Hlavním výstupem projektu budou dvě příkladně zrekonstruované a zpřístupněné památky na obou stranách hranice, které budou společně sloužit odborné i laické veřejnosti. Výstupem měkkých aktivit projektu budou společná odborná přeshraniční Metodika obnovy a Strategie obnovy a propagace společného kulturního dědictví.

Jako příklad dlouhodobě chátrající mimořádné památky byla vybrána tzv. Stará škola, součást Louckého kláštera ve Znojmě. Rekonstrukce této části kláštera umožní zpřístupnění této Národní kulturní památky pro veřejnost a nastartuje postupnou revitalizaci celého areálu. Druhým objektem je sýpka v Retzu, představující naopak typickou památku lokálního významu, jejichž obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Obě budovy umožní konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity. Jejich prostřednictvím budou předávány odborné poznatky a doporučení široké veřejnosti. Tato komplexní obnova, osvěta a propagace kulturního dědictví bude probíhat na základě přeshraničních aktivit pro veřejnost.

Více o koncertu Pavla Šporcla v jízdárně louckého kláštera

Více o tour de varhany v kostele nanebevzetí panny marie a sv. josefa v louce

Fotogalerie - Obnova Louckého klášstera

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket