Lukáš Sommer

Skladatel, kytarista, aranžér a přední osobnost mladé skladatelské generace, to je Lukáš Sommer.

Lukáš Sommer

Lukáš Sommer

Lukáš Sommer

Lukáš Sommer (narozen 1984 v Českých Budějovicích) je přední osobnost mladé skladatelské generace. Absolvoval studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích, Pražské konzervatoři a HAMU. Naplno se věnuje vlastní tvorbě a koncertní činnosti.
Je autorem významných orchestrálních skladeb, které byly s úspěchem uvedeny u nás i v zahraničí (Koncert pro harfu a orchestr, Ostny v závoji – kantáta na texty Bohuslava Reynka, Dopis otci – koncert pro flétnu a orchestr, Judita – symfonie pro varhany a smyčcový orchestr aj.). Těžištěm jeho tvorby je komorní hudba, často vznikající na objednávku předních interpretů, jakými jsou Epoque Quartet, Sedláčkovo kvarteto, Pražské kytarové kvarteto nebo Virginia Tech Percussion Ensemble (2 smyčcové kvartety, Chicago steps – kytarový kvartet, Sonáta pro flétnu a klavír, Tance a chmury – hobojový kvintet). Od roku 2015 Sommer vytvořil i několik rozlehlých vokálních kompozic na objednávku operních a vokálních těles-Pražští Pěvci, Pražský filharmonický sbor, Opera studio Praha, Opera Diversa (Časoplet – opera/komiks, Alchymista – příběh pro smíšený sbor a ansámbl, Missa brevis, Sindibád – dětský muzikál).

Své skladby napsal na objednávku festivalů Pražské jaro (Dopis otci – koncert pro flétnu a orchestr), Opera Barga (Partita pro klavír), Festival delle Nazioni (Two days in Delhi), Concerto Bohemia (Monolit – koncert pro dechový orchestr a bicí nástroje), Concentus Moraviae (Coffee with Ennio M.), Chicago Latin American Festival (Travel diary for guitar solo), Hudba Znojmo (Concerto Moraviae for violin and orchestra) a dalších.

Spolupracuje s...

předními českými i světovými umělci jako je britský dirigent a hobojista sir Nicholas Daniel, francouzský flétnista Carlo Jans, britsko-australská dirigentka Jessica Cottis, ředitelka dechové sekce na Colorado State University Rebecca Phillips, pianistka Gaia Sokoli a další. Z českých umělců je to například houslista Pavel Šporcl, harfistka Jana Boušková, hobojista Vilém Veverka. Jako skladatel spolupracoval s Košickou Filharmonií, Českým národním symfonickým orchetrem, Cameristi di Fiorentina, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Sedunum String Orchestra, či se soubory Civitas Ensemble, Solaris 3, Colorado Chamber Winds, C´mon Ensemble, Epoque Quartet.

Tvorba a úspěchy

Ve své tvorbě vychází z tradice evropské skladatelské školy, kterou obohacuje o ingredience netradičních skladatelských postupů. Rád se vydává za hranice klasické hudby a snaží se propojit vlivy etnické, jazzové a klasické hudby. Rád se nechává ovlivnit "náladou" publika a vytváří vždy program koncertu jako ucelený zážitek podle daného místa, často s prvky improvizace a dialogu s diváky.

V roce 2017 získala jeho skladba La fine del tempo (Konec času) první cenu v mezinárodní skladatelské soutěže Concorso Novaro, předseda poroty Krzystof Penderecki skladbě udělil také Cenu kritiky a Cenu publika.

V roce 2018 napsal na objednávku Nadace Vize 97 operu Časoplet ke 100. výročí samostatného státu. Jeho skladba na objednávku Pavla Šporcla Gala Violin byla nominována v kategorii Soudobá skladba roku na Classic Prague Awards.
Působí jako hudební aranžér, zakladatel a jednatel aranžérské divize Tone.Point, se kterou realizoval některé mezinárodní komerční projekty pro americký, japonský a německý trh. Doménou skupiny jsou celovečerní orchestrální projekty v oblasti popové a filmové hudby.

Zcela svébytnou linií Sommerovy tvorby je jeho autorský kytarový recitál, který prezentoval od roku 2012 na mnoha pódiích u nás i v zahraničí. Skladby jsou často inspirované konkrétními místy (Por caminos de Sagunto, Savana, Cestovní deník – cyklus pro kytaru), poezií současných básníků (Bezvětří, Regina Coeli, Byli jsme?) a osobním životem (Neopouštěj mě..., Ukolébavka pro Tyšiho, Druhý dopis otci). Sommer pravidelně koncertuje na festivalech v Chicagu, New Yorku, Novém Dillí, Norimberku, Milánu, Florencii, Manile aj. Pro svou žánrovou pohotovost bývá Sommer často zván na improvizační projekty s prvky divadla, pantomimy a muziko-terapie.

V roce 2014 vyšlo ve William Recording Sommerovo autorské album Savana!, které je zároveň poctou českým výrobcům kytar. Jako jediné album klasické kytary střídá několik rozdílných nástrojů a tvoří tak jedinečnou sondu do zvuků kytary. V roce 2019 vydalo nakladatelství Barenreitr jeho učebnici „Chci být kytarista“. Kniha je založena na otevřeném přístupu a vlastní tvořivosti dětí, které mohou často skladbu dotvořit, rozhodnout o jejím konci, rytmu i melodii.

Na letošní autorský debut v Kennedy Center of Performing Arts ve Washingtonu naváže Lukáš Sommer sólovým recitálem v prestižní Carnegie Hall, který se uskuteční v květnu 2020.

Lukáš se ve volném čase věnuje cestování, výletům do opuštěných končin, odkud čerpá inspiraci pro svou hudbu. Jeho koníčkem je duchovní rozvoj, východní filosofie a meditace. Jeho vášní jsou kytary všech druhů, za kterými se vydává do různých zemí, a jeho skladby často vznikají pro konkrétní nástroj z dílny neznámých tvůrců.

Hudební festival Znojmo 2020:

20.7. NÁVRAT NEJVĚTŠÍHO Z BÁSNÍKŮ

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket