M. Nostitz Quartet

M. Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým dovolením hraběnky Mathilde Nostitz-Rieneck.

M. Nostitz Quartet

M. Nostitz Quartet

M. Nostitz Quartet

Petr Bernášek - 1. housle
Václav Vacek - 2. housle
Pavel Hořejší - viola
Petr Šporcl  – violoncello

Soubor vznikl v říjnu 1994 během studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě doc. Václava Bernáška (Kociánovo kvarteto). Poté pokračoval ve dvouletém postgraduálním studiu na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u prof. Güntera Pichlera a prof. Thomase Kakusky (Alban Berg Quartet).
Soubor získal řadu cen na mezinárodních soutěžích, pravidelně spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních sólistů a komorních souborů. Kvarteto pravidelně koncertuje na podiích v Evropě, Asii a Americe.
Členové souboru se účastní  i dalších komorních a sólových projektů. Jsou členy České filharmonie, orchestru FOK,  působí také pedagogicky a lektorsky.
Mezi žánrová zpestření patří spolupráce se zpěvákem Jankem Ledeckým v podobě vánočních koncertů.
M.Nostitz kvartet užívá svého jména od roku 1996 a to s laskavým svolením hraběnky Mathilde Nostitz - Rieneck,  jejíž rod patřil v 18. a 19. století k velkým mecenášům umění.

OCENĚNÍ: 

1997 - 1. cena Heerlen
1998 - 2. cena Pražské jaro
1998 - 1. cena Cremona

DISKOGRAFIE: 

Clarton 1998  - A. Dvořák, B. Martinů, W. A. Mozart
Arcodiva 2000  - M. Ravel , P. Haas, L. Janáček
Oman production 2001 -  W. A. Mozart, I. Loudová, A. Dvořák
Naxos 2006  –  J. J. Ryba
Praga Digitals 2010 - J. Svendsen
Janek Ledecký – Sliby se maj plnit…live 2017

Opakované live snímky pro rozhlasovou stanici NDR a Český rozhlas.

Petr Bernášek - 1. housle

Petr ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Jiřího Tomáška. V roce 1990 získal roční stipendium na Mezinárodní akademii Yehudy Menuhina ve Švýcarsku, kde studoval pod vedením Alberta Lysyho. V roce 1995 absolvoval tříměsíční stáž na Pařížské konzervatoři, kde studoval hru na housle u profesora J. Ghestema a komorní hru u profesora I. Golana. Petr Bernášek je držitelem 3. ceny v mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a finalistou mezinárodní sonátové soutěže “Vierzon 1995”. Mimo koncertní činnost působí též pedagogicky.

Václav Vacek - 2. housle

Václav ukončil studium na AMU v Praze ve třídě docenta Petra Messiereura, člena Talichova kvarteta. V průběhu studia působil ve smyčcovém kvartetu AMU, s kterým se zúčastnil Hudebního festivalu v Terstu. Po ukončení studia byl členem kvarteta Fenix, od roku 1998 působil v Komorním orchestru Pražských symfoniků. Trvaleji spolupracuje se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a dalšími symfonickými orchestry. Navazuje také na rodinnou houslařskou tradici a spolu se svým otcem Václavem Vackem st. vede houslařský ateliér.

Pavel Hořejší - viola

Pavel ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Lubomíra Malého, člena Kvarteta Hlavního města Prahy. Během studií se zúčastnil Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí a získal 2. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži. Absolvoval sólová vystoupení s Pražským studentským orchestrem, s Komorním orchestrem Berg a dalšími. Příležitostně spolupracoval s komorními soubory jako např. České noneto, Sukův komorní orchestr či PKO. V letech 2008 až 2014 byl členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 2015 je členem violové skupiny České filharmonie, jejím členem byl již v letech 1990 až 1996.

Petr Šporcl – violoncello

Petr ukončil studium na AMU v Praze ve třídě profesora Daniela Veise. V průběhu studií zvítězil v Mezinárodní soutěži o cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí a získal 1. cenu v soutěži konzervatoří v Kroměříži. Během dvouletého studia na Jižní metodistické universitě v Dalasu vyhrál soutěž smyčcových nástrojů a na soutěži v Corpus Christi získal 3. cenu. Byl také finalistou mezinárodní soutěže Imahuc v Severni Karolíně. Pedagogicky působí v ZUŠ Olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla. Jako lektor je zván na hudební kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holandsku a USA.

Hudební festival Znojmo 2020:

20. 7. NÁVRAT NEJVĚTŠÍHO Z BÁSNÍKŮ

 

Petr Šporcl
Více o M. Nostitz Quartet

Důležité informace

Kontakt

Hudbaznojmo, z.s.
Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice
e-mail: press@hudbaznojmo.cz
tel.: 606 029 286

Informační centrum festivalu

Obroková 10, Znojmo (vedle TIC Znojmo)
provoz: v době trvání Hudebního festivalu Znojmo

Informace o vstupenkách:

vstupenky@hudbaznojmo.cz
tel.: +420 774 443 238

Předprodej vstupenek:

TIC Znojmo , Obroková 10, tel.: +420 515 222 552 

listopad – duben: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–13.00 
květen – červen, září – říjen: Po–Pá 08.00–18.00, So 09.00–17.00, Ne 10.00–17.00
červenec – srpen: Po–Pá 08.00–19.00, So 09.00–19.00, Ne 10.00–18.00 

 

 

smsticket