14. ročník

Svár duše s tělem

12.-29.7.2018
Na festivalu se fyzično potýkalo s duchovnem. Téma „svár duše s tělem“ dalo tomuto ročníku stejnojmenné scénické oratorium Emilia de' Cavalieri, které bylo zároveň projektem festivalu.
OPERA

Emilio de´ Cavalieri : Svár duše s tělem

Scénické/koncertní provedení oratoria z roku 1600 na libreto A. Manniniho ( 1618)
Emílio de Cavalieri, nebo Emilio dei Cavalieri byl italský skladatel a varhaník, ale též diplomat, choreograf a tanečník konce renesanční éry. Jeho práce, spolu s ostatními skladateli působícími v Římě, Florencii a Benátkách, byla východiskem při definování začátku hudebního baroka. Byl stoupencem Římské kompoziční školy. Přesto, že je autorem mnoha madrigalů i duchovních skladeb, známý je především dílem, které je obecně považováno za první oratorium v dějinách hudby: Rappresentazione di Anima et Corpo.
Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil.
Obyčejně se takovýto spor koná až po smrti člověka, avšak v naší skladbě je veden již za života, ač na jeho konci. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy: Spravedlnost, Pravda, Milosrdenství, Pokoj
Kýženým rezultátem je samozřejmě vítězství duše a její spasení.
Dílo, které položilo základ barokní opeře vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu. Tomu odpovídá i scénické pojetí oratoria.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Čtrnáctý ročník Hudebního festivalu Znojmo se konal 12.–29. července, skončil po 18 dnech a zanechal za sebou 30 úspěšných koncertů a doprovodných akcí. Na 14. ročníku festivalu se fyzično potýkalo s duchovnem. Téma „svár duše s tělem“ dalo tomuto ročníku stejnojmenné scénické oratorium Emilia de‘ Cavalieri. Inscenací ve vlastní produkci letos pořadatelé připomněli první hřích a rozpolcení mezi duchovnem a fyzičnem.
Hudební festival Znojmo se tento rok nebál sáhnout hluboko do historie a představit publiku madrigalovou komedii – oratorium o sváru těla s duší Emilia Cavalieriho z roku 1 600. Zvolené téma se pak prolínalo celou festivalovou dramaturgií.
Hudební festival Znojmo poprvé v historii pomohl třem institucím. Tradičně pořadatelé uspořádali benefici na opravu zámku v Uherčicích. Výtěžek 76 200 korun věnuje spolek Hudbaznojmo městu Znojmu na opravu jízdárny Louckého kláštera. Třetí dobročinnou akcí byl koncert “Na dřeň”, kerý podporuje Nadaci pro transplantace kostní dřeně. 29. července vystoupil v jízdárně Louckého kláštera renomovaný světový orchestr staré hudby Il Giardino Armonico, který doprovodil operní pěvkyni Annu Prohasku, která za svůj sopran na CD Serpent and Fire získala hudební ocenění a patří mezi nejuznávanější světové operní divy.

ZOBRAZIT VÍCE

Ohlednutí za 17. ročníkem
KOUPIT VSTUPENKY