15. ročník

Hudba králů

11.-28.7.2019
Festival přinesl hudbu skladatelů, kteří skládali hudbu pro panovníky na světových královských dvorech. Královské téma souvisí s tématikou festivalového projektu tohoto ročníku.
OPERA

Georg Friedrich Händel: Saul

Saul (HWV 53), tříaktové oratorium G. F. Händela na libreto Charlese Jennense dějově vychází z biblických událostí První knihy Samuelovy. Příběh Saula, prvního krále Izraele, vykresluje přerod přátelství a obdivu zamýšleného Saulova následníka Davida v závist a nenávist, která je nakonec příčinou panovníkovy zkázy. V dramatu se objevují také mytické postavy čarodějnice z Endoru a ducha proroka Samuela, kterého čarodějnice vyvolá z mrtvých. Pro Händela typická velká sborová čísla patří k tomu nejdramatičtějšímu, co Händel napsal. Saul poprvé zazněl v Královském divadle v Londýně 16. ledna 1739 a sklidil nevšední úspěch, proto bylo dílo uváděno i v dalších sezónách.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Patnáctý ročník Hudebního festivalu Znojmo připoměl ve dnech 11. až 28. července hudbu skladatelů na královských dvorech a oslaví pád železné opony. Zlatým hřebem ročníku s podpitulem Hudba králů bude SAUL Georga Friedricha Händela – nejlépe obsazené operní představení této sezóny v České republice. Tématem tohoto ročníku je hudba králů a účinkující připravují svá vystoupení festivalu na míru, vybírají tvorbu skladatelů, kteří působili na královských dvorech. Zazní hudba G. F. Händela, A. Dvořáka, A. Vivaldiho, J. Downlanda a dalších skladatelů. Patron znojemského festivalu Pavel Šporcl v doprovodu PKF – Prague Philharmonie pod taktovkou Dereka Gleesona zahájil Hudební festival Znojmo na festivalem poprvé navštíveném proboštství sv. Hippolyta. Dva soudobí skladatelé pro tento ročník složili své kompozice. Český skladatel Lukáš Sommer zkomponoval Česko-rakouskou svitu pro orchestr a sólo housle. Zazněla také Symfonická báseň Dyje od rakouského skladatele Christopha Ehrenfellnera.

ZOBRAZIT VÍCE

Ohlednutí za 17. ročníkem
KOUPIT VSTUPENKY