open air

Promenádní koncert

Degustační procházka se sommelierem Františkem Koudelou

Jazzové matiné v přírodě

Koncert uherčického zámku

Anna Prohaska: Hudba v dobách moru

Cimbál, víno, katastrofy

Koncert Znojemského komorního orchestru s Pavlem Šporclem (přesunuto – déšť)

Hudba v ulicích

Koncert malých géniů

Dětský den festivalu