nádvoří Louckého kláštera, Znojmo

Zymbal, Wein und Katastrophen