Interpreti

Jiří Miroslav Procházka

bas
První zkušenost se zpěvem získal v dětském sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. V roce 2004 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval u Mgr. Petra Julíčka, poté klasický zpěv na bratislavské VŠMU pod pedagogickým vedením mim. prof. Hany Bandové-Štolfové, ArtD.

V roce 2013 ukončil studium na pražské HAMU u MgA. Martina Bárty. Od roku 2013 je hostem Janáčkovy opery Brno, spolupracoval také s Národním divadle v Praze, Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě, Operou diversou nebo Komorní operou JAMU.
Je laureátem mnoha tuzemských i mezinárodních pěveckých soutěží. Od roku 2011 absolvoval několik ročníků barokních interpretačních kurzů v Holešově pod vedením polského kontratenora Jakuba Burzyńského, v roce 2013 rovněž u Adama Plachetky. Od roku 2016 sám na těchto kurzech vyučuje. V roce 2016 spoluúčinkoval s Adamem Plachetkou na Hudebním festivalu Znojmo v opeře Don Giovanni v roli Masetta. Téhož roku participoval po boku Vojtěcha Dyka jako sólista a člen street choiru na provedení Mše Leonarda Bernsteina.
Vystupoval také koncertech a prestižních hudebních festivalech u nás i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Italie a Francie). Od roku 2010 je kmenovým členem a sólistou souboru Czech ensemble baroque, se kterým natočil i řadu nahrávek. Věnuje se převážně interpretaci staré a soudobé hudby, a je jejím vděčným a vyhledávaným interpretem.
Věnuje se také skladatelské činnosti. Základy kompozice získal u Jarmily Mazourové a skladatelské řemeslo dále prohlubuje samostudiem skladeb mistrů minulých dekád a staletí. V minulosti pořádal mnoho autorských programů jako např. Čierná zem, Modlitba za zítřek, Chléb náš ve zdejší, Domov je tam daleko, daleko, daleko, Duality, (D)Obrovský Skácel a další. V roce 2013 zkomponoval minioperu pro slavnostní zakončení Týdne kávy v Brně a v roce 2014 uvedl část miniopery Hra génia na festivalu Vokál fest. Věnuje se převážně psaní komorních děl.