11. ročník

Jiří Antonín Benda a Georg Philipp Telemann

9.–26. 7. 2015
Jednotícím prvkem 11. ročníku Hudebního festivalu byla česko-německá dvojice skladatelů Jiří Antonín Benda a Georg Philipp Telemann jehož oratorium bylo festivalovým projektem tohoto ročníku.
OPERA

Georg Philipp Telemann: Daniel v jámě lvové

Der aus der Löwengrube errettete Daniel (TWV deest)
Oratorium pro sóla, sbor a orchestr
Během liturgického roku 1730 -1731, vytvořil Telemann cyklus oratorií, jehož součástí je i „Vysvobození Daniela z jámy lvové“, které zkomponoval ke svátku sv. Michaela a poprvé zaznělo 29. září 1731 v kostele sv. Petra v Hamburku. Toto dílo bylo teprve nedávno s jistotou prohlášeno, jako práce G. P. Telemanna. Dochované kopie, které se pravděpodobně datují z doby krátce po Telemannově smrti, identifikují oratorium, jako dílo G. F. Händela a to i přes diametrální rozdíly v kompozičním a formálním stylu oratorií těchto dvou autorů.
Děj oratoria vychází z biblického příběhu, popsaného v kapitole 6, knihy Daniel: Král Darius rozhodl, že se mu všichni poddaní musí klanět, jako samotnému a jedinému bohu a to pod trestem smrti. Daniel však, s vírou v Boha hebrejců, vzdoruje tomuto přikázání. Perský princ Arbace jej obžaluje před králem a žádá jeho uvržení do jámy, ve které jsou lvi. Zděšený král se snaží zabránit obětování Daniela, neboť ten je jeho důvěrník a přítel. Abrace však trvá na vykonání rozsudku – král musí dodržet svůj vlastní zákon. Daniel utěšuje krále nádhernou árii “Ach seufze nicht,” a bez obav, s vírou v ochranu svého Boha, jde vstříc lvům. Jáma je zavalena kamenem a zapečetěna. Druhého dne král s úlevou a překvapením nachází Daniela živého a nezraněného. Anděl, posel Boží, uklidnil lvy a zachránil jej před smrtí. Darius uvrhne Arbace a ostatní žalobce do téže lví jámy a vydá rozkaz, „aby se v celé říši všichni třásli před Danielovým Bohem, neboť on činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů.“

 

Jedenáctý ročník Hudebního festivalu Znojmo přinesl mnoho úžasných česko-německých zážitků

Ročník byl věnovaný dvěma skvělým skladatelům Jiřímu Antonínu Bendovi a Georgu Philippu Telemannovi. Od 9. do 26. července 2015 vládla Znojmu a jeho okolí převážně barokní a klasicistní hudba. Jedním z prvních koncertů byl již tradiční koncert patrona hudebního festivalu Pavla Šporcla tentokrát v doprovodu cimbálové muziky Gipsy Fire. Dalšími účinkujícími byli například Pavlína Senić, Gentlemen Singers, Czech Ensemble Baroque, Michaela Fukáčová, Ivo Kahánek a spoustu dalších. Festivalová stagiona byla vybrána z repertoáru Georga Philippa Telemanna. Celý festival vyvrcholil právě festivalovým projektem, kterým se pro tento rok stalo scénicky zpracované duchovní oratorium Daniel v jámě lvové, jehož atmosféru umocnil kostel sv. Michala. Festival svým návštěvníkům nenabídl jen skvělou hudbu plnou emocí, ale výborné víno od lokálních vinařů a zajímavá místa.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu s tímto používáním souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Nezbytné cookies zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnících. Tyto cookies můžete vypnout změnou nastavení svého prohlížeče, toto ovšem může mít vliv na fungování stránek.
Výkonnostní cookies
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat personalizované nabídky, obsah a reklamy na základě vašich zájmů na stránce www.hudbaznojmo.cz, na stránkách třetích stran a na sociálních médiích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran, například Google Analytics, nám umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí zasílání zpráv o tom, jak stránky užíváte. Cookies shromažďují údaje způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje.
Souhlasím
Uložit nastavení