Althanský palác, Znojmo

Anna Prohaska: Hudba v dobách moru